Shuttle run-test

Shuttle run-test
De shuttle run-test is een conditietest die veel op middelbare scholen wordt gebruikt. Hierbij moet je telkens opnieuw een bepaalde afstand (hard)lopen, maar de tijd die je krijgt om dat te doen is telkens korter. Een geluidssignaal geeft aan wanneer de tijd voor een herhaling om is. Je krijgt geen rust tussen de herhalingen. De test stopt wanneer je niet aan de finish bent op het moment dat het geluidssignaal klinkt, met andere woorden wanneer het niet meer lukt om binnen de tijd de afstand te lopen. Het totale aantal herhalingen dat je hebt gehaald, geeft een indicatie van je maximale zuurstofopnamecapaciteit. Hoe meer herhalingen, hoe beter je conditie. Omdat bij de shuttle run-test een maximale inspanning moet worden geleverd, is deze test alleen geschikt voor wie al redelijk goed getraind is. Maximale zuurstofopnamecapaciteit (VO2-max) De hoeveelheid zuurstof die de spieren kunnen opnemen. Zuurstof is nodig om voedingsstoffen in te spieren te verbranden en zo energie te leveren voor lichamelijke activiteit. Daarom is de VO2-max een belangrijk gegeven voor een sporter.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:
 
Header image