Hotstone massage

Hotstone massage
Hotstone massage is een vorm van massage waarbij warme stenen op het lichaam worden gelegd. De stenen zijn bijna altijd lavastenen of basaltstenen. Ze zijn gevormd door natuurlijke slijtage en daarom glad en ovaal van vorm. Bij de hotstone massage worden stenen van diverse dikten en vormen gebruikt. De lava en basaltstenen hebben een hoog soortelijk gewicht en zijn ijzerhoudend en houden warmte daardoor goed vast. Stenen worden altijd in water verwarmd tot 45 á 50 graden Celsius.

Iedereen mag zich hotstone-masseur noemen!
Iemand die een hotstone massage geeft, is niet automatisch ook een masseur. Een hotstone massage kan dan ook op veel manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van de achtergrond en doelstelling van de uitvoerder en wensen van de cliënt. Iemand met een achtergrond in de acupunctuur zal de stenen anders verdelen over het lichaam dan iemand die een stoelmasseur is of iemand die Reiki-behandelingen geeft. Daarnaast kan degene die de hotstone massage geeft ook nog met een steen op de andere stenen tikken, kiezen tussen het gebruik van veel of weinig stenen, koude stenen toevoegen in de behandeling of masseren met ruwere stenen.

Een hotstone massage is veel intenser dan een gewone massage, dus vertel als cliënt steeds hoe je je voelt en bouw de lengte en intensiteit van de behandelingen geleidelijk op.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:
 
Header image