Kogelwerpen

Kogelwerpen
De vertaling van Kloatscheetn vanuit het Twents is zowel kogelwerpen als klootschieten. De 20e eeuw heeft voor de klootschieters meermalen volledig in het teken gestaan van naamsveranderingen tussen kogelwerpen en klootschieten en menig term uit het dialect.

Het woord ‘kloot’ is door de eeuwen heen te pas en te onpas gebruikt voor voornamelijk minder positieve uitdrukkingen zoals ‘klootjesvolk’. Het toenmalige bestuur van de NKB heeft op enig moment in de vorige eeuw toegestemd in een naamsverandering waarbij de term ‘klootschieten’ werd gewijzigd in kogelwerpen om van de negatieve bijklank van het woord ‘kloot’ af te komen. Het doel was om hiermee meer positief bekend te raken en aanspraak te kunnen maken op gelden uit de sporttoto.

Tegenwoordig wordt weer prima samengewerkt in de Federatie van klootschieters en kogelwerpers (onder de noemer van Nederlandse Klootschietbonden) met ruimte voor behoud van de eigen identiteit van de twee organisaties Nederlandse Klootschieters Bond en de Nederlands’n Kloatscheetbond.

Kijk ook verder onder ‘Klootschieten’.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:

Kijk ook eens bij

 
Header image