Murderball

Murderball
Murderball is een benaming voor Rolstoelrugby of Quad Rugby Het is een combinatie van rolstoelbasketbal, ijshockey en American Football. De naam Murderball is ooit verzonnen vanwege het feit dat deze rolstoelsport, net als de valide variant Rugby, geen sport is voor fysiek fijngevoelige types.

Rolstoelrugby wordt gespeeld op een basketbalveld met twee teams van vier spelers. Er wordt in plaats van de bekende ovaalvormige rugbybal een volleybal gebruikt. Spelers mogen de bal op hun schoot of in de stoel leggen terwijl zij zich met bal voortbewegen. Maar dit mogen zij maximaal 10 seconden achtereen doen. Er moet dan ten minste één keer gedribbeld worden of de bal moet afgespeeld worden naar een teamgenoot. Dat mag op alle mogelijke manieren, zoals gooien, rollen, slaan en stuiteren. De bal schoppen mag echter niet. Een speler scoort een punt als hij, met de bal onder controle, dus stevig vasthoudend, over de doellijn van de tegenstander rijdt.

Bij Murderball is fysiek contact tussen de spelers niet toegestaan, maar tussen de stoelen wel. Daarom maken rolstoelrugbyers gebruik van een aangepast rolstoel met panelen ter afwering; zodat de rolstoelen niet achter elkaar kunnen blijven haken.

Rolstoelrugby is vertegenwoordigd op de Paralympische Zomerspelen.

Kijk verder bij Rolstoelrugby voor meer informatie.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:
 
Header image