Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De WMO draagt ertoe bij dat alle burgers kunnen participeren in de samenleving. Gemeenten voeren de WMO uit en door de beleidsvrijheid die zij hebben kan de uitvoering van de wet per gemeente verschillen. Enkele van de gebieden waarvoor de WMO van kracht is:

• Woonvoorzieningen
• rolstoelen of andere verplaatsmiddelen
• vervoersvoorzieningen

Een gemeente biedt hulp als de aanvrager letterlijk of figuurlijk hindernissen ervaart in het dagelijks leven die diegene niet zelf kan verhelpen. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met een handicap, chronische ziekte of ouderen met een beperking. Een WMO-voorziening wordt bij de gemeente aangevraagd. Veel gemeente hebben hiervoor een speciaal WMO-loket voor vragen en advies.

Tijdelijke hulpmiddelen vallen niet binnen de WMO. Iemand die tijdelijk een rolstoel, rollator of bijvoorbeeld krukken nodig heeft, kan een vergoeding ontvangen van de zorgverzekeraar.

De WMO kent in veel situaties een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van iemands inkomen (hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage). Naar iemands vermogen (eigen huis, spaargeld) wordt niet gekeken. Gemeenten bepalen zelf de hoogte van de eigen bijdrage. Per gemeente is dit dus verschillend.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:

Gerelateerd

 
Header image