Haptonomie in Almere

Haptonomie
Het woord haptonomie is een samenstelling van de Griekse woorden hapsis, wat gevoel of gevoelsbeleving betekent, en nomos, wat norm of wet betekent. Het doel van haptonomie is dan ook: het gevoel beschouwen als de norm. De norm voor keuzes maken en manieren van handelen. Een haptotherapeut probeert mensen bewust te maken van hun gevoel, door middel van affectieve aanraking. Conform het idee dat baby's veel baat hebben bij lichamelijke aandacht (vasthouden, knuffelen e.d.), gaat men er in de haptonomie vanuit dat ook volwassen hier nog steeds baat bij hebben. Voorstanders van deze theorie, met Frans Veldman als grondlegger, stellen dat volwassenen onderling elkaar in het dagelijks leven veel te weinig affectief aanraken (buiten de privésfeer). Het draait in deze benadering dus erg om gevoel en volgens de haptonomie is aanraking/lichamelijk contact daar onlosmakelijk mee verbonden. Een voorbeeld van een specifieke haptonomische behandeling is zwangerschapsbegeleiding. Het doel daarvan is al voor de geboorte een hechte band met het kind te ontwikkelen en de toekomstige ouders ook te leren hoe na de bevalling met hun kind om te gaan.
 

Plaatsen in regio

Haptonomie in Almere,
 
Header image