Rolstoelrugby in Rotterdam Centrum / Schiedam

Rolstoelrugby
Rolstoelrugby wordt ook wel quad rugby genoemd. Het is een combinatie van rolstoelbasketbal, ijshockey en American Football. En dat ook de rolstoelvariant van rugby geen sport voor (fysiek) fijngevoelige types is, blijkt wel uit de naam die het daarvoor ook wel had; murderball.

Rolstoelrugby wordt gespeeld op een basketbalveld met twee teams van vier spelers. Er wordt in plaats van de bekende ovaalvormige rugbybal een volleybal gebruikt. Spelers mogen de bal op hun schoot of in de stoel leggen terwijl zij zich met bal voortbewegen. Maar dit mogen zij maximaal 10 seconden achtereen doen. Er moet dan ten minste één keer gedribbeld worden of de bal moet afgespeeld worden naar een teamgenoot. Dat mag op alle mogelijke manieren, zoals gooien, rollen, slaan en stuiteren. De bal schoppen mag echter niet. Een speler scoort een punt als hij, met de bal onder controle, dus stevig vasthoudend, over de doellijn van de tegenstander rijdt.

Fysiek contact tussen de spelers is niet toegestaan, maar tussen de stoelen wel. Daarom maken rolstoelrugbyers gebruik van een aangepast rolstoel met panelen ter afwering; zodat de rolstoelen niet achter elkaar kunnen blijven haken.

Rolstoelrugby is vertegenwoordigd op de Paralympische Zomerspelen.
 

Plaatsen in regio

Rolstoelrugby in Rotterdam, Schiedam,
 
Header image