Astma en COPD

Astma en COPD
Astma en COPD zijn beide aandoeningen waarbij de luchtwegen zijn vernauwd door een chronische ontsteking, alleen de oorzaak is anders. Astma wordt meestal veroorzaakt door een allergie (bijvoorbeeld voor huisstofmijt of pollen), COPD meestal door roken. In beide gevallen is er sprake van moeite met ademhalen en kortademigheid.

Belangrijke redenen om te gaan bewegen (en dat te blijven doen) bij astma of COPD, zijn:
- vergroten van de longinhoud
- sterker maken van de ademhalingsspieren
Hierdoor wordt meer controle over de ademhaling verkregen.

Regelmatig bewegen hoort eigenlijk bij de behandeling van astma en COPD. Wandelen, sportief wandelen, zwemmen en Nordic Walking zijn voorbeelden van zeer geschikte sporten. De verbetering treedt al heel snel op! Veel topsporters hebben astma, maar kunnen ondanks deze aandoening uitstekend presteren.

Bespreek met de behandelend arts of huisarts hoe intensief en op welk niveau sportieve activiteit mogelijk is, en of daarbij medische begeleiding nodig is.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:
 
Header image