Inline Skaterhockey

Inline Skaterhockey
De termen inline skaterhockey en inline hockey worden veel door elkaar gebruikt. Beide zijn sporten die sterk lijken op ijshockey. Bij inline skaterhockey wordt echter gebruik gemaakt van een plastic bal in plaats van een puck (zoals bij inline hockey en ijshockey). Het speelveld, ook wel rink genoemd, is 40 bij 20 meter en is onderverdeeld in twee helften, met op beide helften een doel. Een wedstrijd duurt drie keer 15 minuten en er wordt met vijf spelers gespeeld. Bij inline skaterhockey worden grotendeels dezelfde regels gehanteerd als bij ijshockey. Er zijn alleen een paar kleine aanpassingen. Zo is fysiek contact tussen de spelers in mindere mate toegestaan. Het blijft echter een contactsport, reden waarom de spelers ruim zijn voorzien van beschermende kleding. Ook kent skaterhockey geen icing regel. De icing regel in ijshockey wordt overschreden als een speler de puck over ten minste twee rode lijnen schiet. Internationaal wordt skaterhockey georganiseerd onder de IISHF (International Inline-SkaterHockey Federation). Nationaal is er de NRBB (Nederlandse Roller sports & Bandy Bond).
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:

Kijk ook eens bij

 
Header image