EHBO

EHBO
Eerste Hulp Bij Ongelukken, de hulp die wordt verleend door leken in afwachting van gespecialiseerd medisch personeel. Met ‘leken’ wordt bedoeld dat EHBO’ers geen speciale medische bevoegdheden hoeven te hebben. Wel hebben zij een of meer EHBO-cursussen gevolgd en een EHBO-diploma behaald. Trouwens, na EHBO is er niet altijd meer behoefte aan verdere medische hulp. Het plakken van een pleister na een sneetje in de vinger wordt soms ook als EHBO gezien. Typische handelingen zijn echter het reanimeren van slachtoffers (door mond-op-mondbeademing of een hartmassage), het op een juiste manier opwarmen van onderkoelde personen of afkoelen van personen met warmteletsel (brandwonden bijvoorbeeld). Bij grote evenementen is vrijwel altijd een EHBO-post aanwezig. Ook in bedrijven is het vaak wenselijk en soms zelfs verplicht dat er een EHBO'er aanwezig is.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:

Kijk ook eens bij

 
Header image