EHBSO

EHBSO
Eerste Hulp Bij SportOngevallen. Hetzelfde principe als EHBO, maar dan gericht op ongevallen die ontstaan tijdens de sportbeoefening, zoals kneuzingen, verstuikingen en spier- of peesscheuringen. De eerstehulpverlener zorgt dat de schade beperkt blijft en heeft in die zin een belangrijke rol bij het herstel van sportblessures. Bij EHBSO wordt vaak het ICE-principe gehanteerd. Het Engelse woord ‘ice’ betekent ijs. Dit geeft aan dat koelen met een ijszak of koud water de eerste maatregel is bij veel sportongevallen. De letters in het woord ‘ice’ geven de andere maatregelen aan: I: immobilisatie, zorgen dat het beschadigde lichaamsdeel niet meer beweegt. Dit voorkomt verdere beschadiging. C: compressie, een drukverband aanleggen. E: elevatie, zorgen dat het beschadigde lichaamsdeel omhoog wordt gehouden, liefst boven harthoogte. Door koeling en compressie vertraagt en vermindert de bloedsomloop. Dit beperkt de inwendige bloeding, beperkt zodoende verdere weefselbeschadiging en beperkt de zwelling en de pijn. Door elevatie neemt de bloedtoevoer naar de beschadiging af, en neemt de bloedafvoer toe.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:

Kijk ook eens bij

 
Header image