G-Volleybal

G-Volleybal
G-Volleybal, ook wel Special Ball genoemd, is voor mensen met een verstandelijke en/of motorische beperking. Deze 4 tegen 4 spelvorm kent geen competitie en plezier staat voorop. Er zijn spelregels, maar deze kunnen worden aangepast aan het niveau van de groep.

Men onderscheidt twee niveaus: laag en hoog. Bij niveau laag is het speelveld kleiner, hangt het net lager en bestaat het spel voornamelijk uit gooien en vangen. De speler die een fout maakt, moet het veld verlaten en mag weer terug in het speelveld komen als een teamgenoot een bal vangt. Het team kan een punt scoren door het veld van de tegenpartij leeg te spelen.

Bij niveau hoog komen de volleybaltechnieken aan bod: de spelers moeten serveren en de eerste bal bovenhands opvangen. De tweede bal wordt gespeeld door middel van een vanggooi-beweging en de derde bal wordt bovenhands over het net gespeeld. Bij niveau hoog geldt het rally-point-systeem en blijven spelers in het veld staan, ook al maken ze een fout.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:

Kijk ook eens bij

Gerelateerd

 
Header image