Homeopathie

Homeopathie
Aan het eind van de 18e eeuw is de homeopathie, een alternatieve geneeswijze, geformuleerd door de grondlegger ervan, Samuel Hahnemann. De behandeling bestaat eruit de patiënt een sterk verdunde oplossing toe te dienen van een stof die in zijn pure vorm en bij een gezond persoon dezelfde symptomen zouden veroorzaken als die van de te bestrijden ziekte. Bij reguliere geneeswijzen probeert de arts door middel van agressieve middelen de ziekteveroorzaker te doden of te doen verdwijnen. In de homeopathie richt de behandelaar zich niet direct op de ziekte, maar probeert in plaats daarvan het genezend vermogen van de patiënt te verbeteren. Het voordeel van deze methode zou tevens zijn dat de ziekte waarschijnlijk niet meer terug komt bij de patiënt, omdat zijn lichaam nu weet hoe het de ziekte moet bestrijden. Net als vrijwel alle alternatieve geneeswijzen probeert een homeopathisch behandelaar te kijken naar de patiënt als geheel.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:
 
Header image