Revalidatie

Revalidatie
Revalidatie is idealiter preventief. Dat wil zeggen, het zodanig behandelen van een patiënt dat blijvend letsel of disfunctioneren van (delen van het) lichaam uitblijven. Soms is de schade natuurlijk al opgelopen en is revalidatie erop gericht het goed functioneren in de maatschappij zoveel mogelijk te herstellen of te behouden. De behandelingswijze bij het revalideren hangt sterk af van het soort letsel wat opgelopen is.

De start van een revalidatieproces is de doorverwijziging door huisarts of medisch specialist naar een revalidatiearts. Bij een eerste consult stelt die arts vaak veel vragen en stelt hij aan de hand van de antwoorden een behandelingsplan op. De behandeling zelf verloopt in drie fasen:
- de observatiefase, waarbij de arts probeert een zo goed mogelijk beeld van de klachten te krijgen. Afhankelijk van de bezoekduur- en frequentie duurt dit enkele dagen tot enkele weken,
- de behandelfase, waarbij je specifieke, mogelijk meerdere op elkaar afgestemde therapieën krijgt, en tenslotte
- de afrondingsfase, waarin de therapieën worden afgebouwd en je je voorbereidt op de periode na de revalidatiebehandeling. Na deze fase volgt gebruikelijk nog een evaluatiegesprek met de arts.

Volgens de zorgverzekeringswet heeft iedere verzekerde recht op revalidatiezorg. Dit wordt doorgaans dus ook door de zorgverzekeraar vergoed.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:

Kijk ook eens bij

 
Header image