Scouting

Scouting
Scouting is plezier, uitdaging en samenwerking. Scouting biedt structuur met betrokken leiders waar de jeugd zich mee kan identificeren. Op vele manieren kan iedereen zijn of haar energie kwijt. Van creatief zijn tot lekker wild doen. Scouting biedt veel uitdaging maar gaat het bijbrengen van essentiële waarden niet uit de weg. Omgaan met respect voor elkaar is wat de jeugd ook zelf aanspreekt.

Plezier gaat heel goed samen met structuur en respect. Scouting onderhoudt contacten met diverse instanties om kinderen met specifieke problemen goed te begeleiden. Scouting fungeert ook als praktijkleerorganisatie voor ROC-opleidingen. Soms adviseren leerkrachten, school- of huisartsen scoutingactiviteiten voor kinderen. Scouting biedt plaats aan kinderen van diverse culturen en religies. Het ene kind heeft soms wat meer aanpassingsproblemen dan het andere. Een doorsnee van de samenleving eigenlijk.

We zijn trots op onze leiding en vrijwilligers waarvan het merendeel jonger is dan 25 jaar. Bij Scouting leren ze op een natuurlijke manier verantwoordelijkheid dragen. Ze initiëren eigen programma’s, organiseren grote evenementen, bewaken hiervoor budgetten, leren samenwerken waardoor ze ook hun eigen kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Zo blijkt uit onderzoek dat veel scouts ook later actief maatschappelijk betrokken blijven.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:
 
Header image