Sportmassage

Sportmassage
Sportmassage wordt uitgevoerd door een gediplomeerde sportmasseur. Er zijn diverse opleidingsinstituten die de opleiding verzorgen. Het examen staat altijd onder toezicht van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. Tijdens de opleiding tot sportmasseur worden onder andere de volgende vakken gedoceerd Anatomie, Fysiologie, Preventie, Sporthygiëne, Verzorging, EHBSO, Reanimatie en Sportmassage. De beroepsuitoefening van de sportmasseur is te omschrijven als het treffen van maatregelen ter verbetering van de conditie van de cliënt en ter voorkoming of vermindering van blessures.

De maatregelen die de sportmasseur treft zijn:
- masseren
- verzorgen (tapen en bandageren)
- informeren en adviseren
- zorg verlenen bij acuut sportletsel (EHBSO)
- en evt uitvoeren van reanimatie

De sportmasseur verricht zijn werkzaamheden vanuit de breedtesport en de sportgezondheidszorg.
In de breedtesport is de sportmasseur werkzaam vanuit zijn eigen vakinhoudelijke deskundigheid als zelfstandig beroepsbeoefenaar. Indien de sportmasseur een ziekte of stoornis ontdekt bij de cliënt, zal hij direct doorverwijzen naar een arts. In de sportgezondheidszorg kan de sportmasseur wel een zieke cliënt behandelen. De sportmasseur is dan lid van een behandelteam en werkt onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:

Kijk ook eens bij

 
Header image