Wheelen

Wheelen
Wheelen is een vorm van atletiek voor atleten met een beperking. Net zoals bij het hardlopen zijn er verschillende afstanden waarop de wheelers kunnen uitkomen en zich kunnen specialiseren. Er wordt op de baan en op de weg getraind en wedstrijden gehouden. Een wheeler gaat sneller dan een valide atleet.

Uiteraard kunnen ook valide atleten gaan wheelen maar de sport wordt vooral beoefend door atleten met een dwarslaesie of een beenamputatie, en daarnaast door mensen met spasticiteit, polio, spinabifida en congenitale afwijkingen.

Een rolstoel om mee te wheelen is speciaal voor dit doel gemaakt. De rolstoel heeft een lange wielbasis met een groot voorwiel. De wheeler zit voorovergebogen om zoveel mogelijk kracht te kunnen zetten en snelheid te ontwikkelen. Met speciale handschoenen met veel grip wordt met de armen de rolstoel aangedreven. Wheelen is een Paralympische sport.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:
 
Header image