Voetbalprikkels

Goede trainingsprikkels zorgen voor enige overbelasting van het lichaam. Met een overreactie zorgt het lichaam ervoor dat de sporter na herstel beter geworden is. Door steeds voldoende tijd tussen twee trainingsprikkels te laten, kan het lichaam een steeds betere prestatie gaan leveren. Tot zover het basisprincipe voor fysieke verbetering in alle sporten. Hoe werkt dit in de praktijk?

Gewichtheffen
Een gewichtheffer maakt maximaal gebruik van deze kennis. Hij traint (overbelast) al zijn spiergroepen apart van elkaar zodat zijn sterke én zwakke schakels maximaal geprikkeld worden om te verbeteren. Hij doet coördinatieoefeningen om alle spiergroepen goed te laten samenwerken. En hij heeft een coach die hem begeleidt met de juiste trainingsaandacht voor zijn sterke en zwakke schakels en de wedstrijdvoorbereiding. Oftewel: een gewichtheffer die zijn prestatie levert met maar tien spiergroepen en één wedstrijdbeweging, heeft dus al een uitgekiend trainingsschema nodig plus begeleider. En wat opvallend is: er wordt veel meer tijd besteed aan het trainen van alle aparte schakels dan aan de totale (wedstrijd)beweging.

Jeugdvoetbal
En hoe werkt dat in het jeugdvoetbal? Die vraag wordt voorgelegd aan Herman Hobert, initiatiefnemer van de opleiding van de Stichting JeugdVoetbalStad Apeldoorn die met ingang van het nieuwe amateurseizoen van start gaat. Herman Hobert: "Bij jeugdvoetbal moeten de prikkels, juist gedoseerd, gecoördineerd en juist niet overbelastend, afgestemd worden op de groeiende lichamelijke ontwikkeling. Het voetbal kent natuurlijk enorm veel trainbare schakels die gezamenlijk het (team)resultaat bepalen. Er zijn individuele aspecten zónder bal zoals zelfvertrouwen, looptechniek, conditie en sportiviteit. Daarnaast individuele aspecten mét bal zoals balgevoel, passen, trappen, en schijn- en passeerbewegingen. En er zijn teamaspecten zoals samenwerken, tactisch spel, willen winnen en leren verliezen". De uitdaging voor een trainer is, om bij ieder voetballertje die schakels te vinden en prikkels te geven waardoor verbetering versnelt.

Iedereen heeft talent voor verbeteren
Het opleidingsplan van JeugdVoetbalStad Apeldoorn beoogt het opleiden van clubtrouwe mensen tot jeugdtrainers, zodat de kennis in de club blijft en uitgebouwd kan worden. Het doel: alle jeugd leren voetballen en de persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Het teamresultaat volgt dan vanzelf. Herman Hobert: "Het zit soms in heel kleine dingen. Zo herinner ik mij uit de ervaringen met dit opleidingsprogramma een wat teruggetrokken jongen, die zich maar niet thuis kon voelen in het team en weinig vooruit leek te gaan. Door met hem, als voorbeeld, een paar weken balletje hooghouden te oefenen, hem balvaardigheidoefeningen als huiswerk mee te geven en bij vooruitgang flink te complimenteren, ging zijn zelfvertrouwen groeien. Balletje hooghouden levert geen bijdrage aan de teamprestatie in een wedstrijd, maar zijn gegroeide zelfvertrouwen en vaardigheid wel. Hij draait nu prima en als belangrijke schakel mee in zijn team. Maar er ontstond ook een geweldig, misschien nog wel belangrijker, nevenresultaat. Zijn schoolprestaties verbeterden mee. Succesbeleving, hoe klein ook, is de voeding voor ontwikkeling en groei van zelfvertrouwen".

Opleidingsprogramma
Het opleidingsprogramma van JeugdVoetbalStad Apeldoorn is gebaseerd op ‘Gedrag en karakter' van de Stichting Sportkanjers, ‘Vaardigheidsvoetbal' van Wiel Coerver en ‘Psychomotorische training' (Body & Mind, Ball & Movement) van de Belgische Michel Bruijninckx. JeugdVoetbalStad Apeldoorn gaat ieder kind de kans bieden om voetballen goed te leren en zich te ontwikkelen. De op te leiden trainers ondergaan ook zelf de oefenstof die zij gaan overbrengen en worden vaardigheden bijgebracht om naar karakter en gedrag te kijken. Omgang met kinderen met ADHD of een ander gedragskenmerk komt aan de orde om het aanwezige talent van ieder kind te ontdekken. En ook deze kinderen kunnen dan bij het gewone clubvoetbal aangesloten blijven. Interesse om meer te weten over deze trainersopleiding? Bel met Herman Hobert, 06-51277157.

>> Terug naar Nieuws

 
Header image