Astrandtest

Astrandtest
De Åstrandtest is een conditietest ontwikkeld door de Zweed Åstrand. De test bestaat uit 6 minuten lang fietsen op een fietsergometer, bij een constante belasting. Aan het eind van de test wordt de hartslag gemeten. Die moet liggen tussen 130 en 170 slagen per minuut. Op basis van de hartslag en de belasting in Watts (het geleverde vermogen) wordt via een formule een inschatting gemaakt van de maximale zuurstofopnamecapaciteit.

Hoe lager de hartfrequentie hoe beter de conditie. Hierbij wordt gecorrigeerd voor de leeftijd. De test relateert namelijk aan de maximale hartfrequentie en die is afhankelijk van de leeftijd (ongeveer 220 minus de leeftijd). De inschatting van de maximale zuurstofopnamecapaciteit kan maar liefst 10% afwijken van de werkelijke waarde. Dat is een te grote afwijking om de condititie nauwkeurig te bepalen. De test is meer geschikt om de trainingsvooruitgang of de conditie van een groep te bepalen, omdat dan de meetonnauwkeurigheden tegen elkaar wegvallen.

Maximale zuurstofopnamecapaciteit (VO2-max)
De hoeveelheid zuurstof die de spieren kunnen opnemen. Zuurstof is nodig om voedingsstoffen in te spieren te verbranden en zo energie te leveren voor lichamelijke activiteit. Daarom is de VO2-max een belangrijk gegeven voor een sporter.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:
 
Header image