Kortebaanschaatsen

Kortebaanschaatsen
De wedstrijden van deze schaatsvorm worden verreden over rechte stukken van 160 meter voor de heren, en 140 meter voor de dames. Vandaar de naam kortebaanschaatsen. Omdat kunstijsbanen meestal geen recht stuk van de vereiste lengte hebben, worden de kortebaanwedstrijden meestal op natuurijs verreden. Om deze discipline toch ook door te kunnen laten gaan als het niet koud genoeg was voor natuurijs, kwam de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond) met de supersprint, die wel 'past' op een kunstijsbaan. Wedstrijden worden hierbij namelijk verreden over (2x) 100 en (2x) 300 meter. Bij kortebaanwedstrijden wordt hetzij op tijd gereden, hetzij volgens een afvalsysteem (de verliezer van een rit haakt af), of volgens een combinatie van beide. Het kortebaanschaatsen als wedstrijdvorm is ouder dan het langebaanschaatsen en is sterk verweven met folklore en volksleven. Vandaar dat het traditionele kortebaanschaatsen een grote populariteit geniet.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:

Kijk ook eens bij

 
Header image