VIAD-test

VIAD-test
De VIAD-test (Vermoedelijke Initiële Anaerobe Drempel) dient om de anaerobe drempel te bepalen. Deze drempel is het omslagpunt in de loopsnelheid of hartslagfrequentie waarbij de spieren veel meer melkzuur gaan produceren dan direct kan worden afgevoerd. Hierdoor ontstaat verzuring en gaat het prestatievermogen direct achteruit. Als je je omslagpunt kent, kun je met een hartslagmeter trainen bij een hartslagfrequentie net onder het omslagpunt. Hierdoor zullen zowel je anaerobe drempel als de snelheid waarmee je kunt lopen zonder te verzuren, hoger komen te liggen. De test houdt in dat je 5 keer 600 meter loopt met na elke herhaling een pauze van 1 minuut wandelen. De tijd waarin je de afstand moet afleggen, wordt telkens korter. Halverwege elke 600 meter en aan het begin en eind van elke wandelpauze wordt de hartslagfrequentie gemeten. Tijdens de pauze herstelt het lichaam zich enigszins, wat blijkt uit een daling van de hartslag. Na elke herhaling zal het herstel iets minder zijn en ligt de hartslag in rust iets hoger. Maar op een gegeven moment, meestal in de vierde of vijfde pauze, stijgt de rustwaarde exponentieel. Dat geeft betekent dat de hartslagfrequentie tijdens de voorgaande 600 meter, het omslagpunt is.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:
 
Header image