Disclaimer

 
Fitklik heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan het samenbrengen van informatie op deze website zodat mensen en organisaties elkaar kunnen ontmoeten en vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Op deze website staat ook informatie van derden: mensen die hun sportleven in beeld brengen en organisaties die hun producten, diensten en kennis aanbieden. Fitklik aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie op de website van Fitklik.nl. Fitklik is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, of verlies van data, gegevens of derving van inkomsten, door plaatsing of gebruik van informatie welke op de site van Fitklik.nl beschikbaar is.
 
Geen van de teksten of afbeeldingen die op deze website te vinden zijn mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, en/of worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fitklik.nl
 
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals het auteursrecht) komen toe aan Fitklik. 
 
 
Header image