Gorren

Gorren
Gorren is één van die Traditionele sporten die jammer genoeg niet meer actief beoefend worden. Gorren komt uit Vlieland waar het gedurende 200 jaar is gespeeld.

Vanaf 1800 spoelde met regelmaat flinke hoeveelheden glazen drijvers aan op het strand van Vlieland. Deze drijvers werden gebruikt door vissers voor hun visnetten en eenmaal op het strand werden zij een prooi voor kinderen. Zij hadden met de glazen knikkers een spel bedacht: Leg een drijver in het zand, trek een lijn op enige afstand en probeer van achter die lijn je eigen drijvers zo dicht mogelijk in de buurt van die drijver te komen.

De glazen drijvers gingen bij het spel snel kapot en zijn daarom in de loop van de tijd vervangen door massieve gorren van glas en later klei. Het verhaal gaat dat Franse zeelieden op Vlieland het spel mee naar Frankrijk hebben genomen en dat daaruit in Frankrijk het Jeu de Boules is ontstaan.

Later heeft het spel zich verder ontwikkeld in de richting van een werpspel waarbij knikkers van de tegenstanders gewonnen konden worden. Het spel gaat als volgt:

- maak een rij knikkers van de inzet van knikkers van de deelnemers en plaats deze van links naar rechts steeds dichter op elkaar waarbij de kleinste doorgang aan de rechterkant nog voldoende is om straks de werpknikkers (stuiters) door te laten. Een grote knikker, de Gor, wordt helemaal links in de rij geplaatst. De speler die de Gor levert hoeft geen andere knikkers in te zetten;

- alle deelnemers gooien tegelijkertijd hun stuiter over de gorrebaan weg en degene die het verst heeft gegooid mag beginnen met een worp om de Gor of de andere knikkers uit de rij te raken (dus gooi je je stuiter heel ver weg dan maak je veel minder kans om in jouw beurt knikkers uit de rij te raken). De minimale afstand waarop de deelnemers gaan werpen naar de rij knikkers is 5 meter;

- op drie manieren kan een speler met zijn stuiter knikkers winnen:
a/ Als de Gor buiten het vak geketst wordt, zijn de Gor en alle knikkers voor de werper
b/ Als een knikker uit de rij buiten het vak geketst wordt, zijn alle knikkers rechts daarvan uit de rij voor de werper
c/ Als met één worp twee of meer knikkers buiten het vak komen dan zijn alleen die twee knikkers voor de werper.


Wie wil gorren kan op Vlieland nog steeds terecht. Maar er is weinig kans dat de sport snel weer aan populariteit zal winnen. De gorrebaan op het schoolplein van basisschool 'De Zeester" wordt maar zelden gebruikt.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:

Kijk ook eens bij

 
Header image