Pierbollen

Pierbollen
Pierbollen is een traditionele sport met haar oorsprong in Vlaanderen. Het lijkt in de verte een variant op de sport Kegelen maar bij nadere beschouwing is het een geheel ander spel. Het pierbollen wordt gespeeld met een halve bol die een baan beschrijft van steeds kleinere cirkels totdat deze ongeveer in het midden tot stilstand komt op de bolle kant.

Er zijn diverse benamingen voor deze sport: vloerbollen, bollen en pierbollen zijn de meest gebruikte. In Nederland heet het spel bollen.

Bij het bollen worden tien kegels opgesteld op het middenstuk van een cirkelvormige baan met een diameter van 4 meter. De speler staat niet ver van de kegels en werpt de houten halve bol met een diameter van 26 cm en een gewicht van 3,5 kg. In de baan die de halve bol aflegt is het de bedoeling dat zoveel mogelijk kegels worden omgestoten. De halve bol zal dus eerst de buitenste rij kegel omgooien en naar het einde van de cirkelvormige baan die de halve bol beschrijft steeds meer kegels in het centrum.

De kegels zijn zeer dun en staan redelijk ver uiteen zodat de kans op een domino-effect van een omvallende kegel die de volgende doet omvallen klein is. De baan van de bol wordt bepaald door de vaart die aan de bol wordt meegegeven en de hellingshoek waarmee de halve bol wordt geworpen.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:

Kijk ook eens bij

 
Header image