Real Tennis

Real Tennis
Real tennis is in vroegere tijd ontstaan vanuit het kaatsen en wordt gespeeld met een apart soort racket. Er wordt ook een ander soort bal gebruikt die meer wegheeft van een hockeybal, die nauwelijks veerkracht heeft. Er wordt gespeeld over een net en tegen muren. Het net hangt in een soort boog. De grootte van de baan is 30x10m en als er binnen wordt gespeeld, dan dient het plafond tenminste op 8 meter hoogte te zijn. De puntentelling is gelijk aan normaal tennis. Er is jaarlijks een Nederlands Realtennis kampioenschap, dat echter in Engeland wordt gehouden. Er zijn dan ook maar 18 banen voor realtennis te vinden over de wereld. Negentien hiervan zijn in Engeland. In Engeland wordt het ook Royal tennis genoemd.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:
 
Header image