Reumaconsulent

Reumaconsulent
Een reumaconsulent is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in aanvullende zorg aan mensen met reumatische aandoeningen.

De reumatoloog zal zich tijdens spreekuren en behandeling van reuma vooral richten op het ziektebeeld van de persoon met reuma. De reumaconsulent richt zich met name op het bespreken en oplossen van problemen in het dagelijks leven, die gerelateerd zijn aan de beperkingen door reuma.

Enkele voorbeelden:
- extra informatie verschaffen over het ziektebeeld
- informatie geven over regels en voorzieningen
- stimuleren van lotgenotencontact
- bespreken van sport- en ontspanningsmogelijkheden
- werkgerelateerde problemen bespreken
- een luisterend oor bieden voor de mensen die af en toe hun verhaal kwijt willen.

De reumaconsulent kan in veel gevallen ook op huisbezoek komen. Er is geen verwijzing van een arts nodig. En iemand die een gesprek wil met een reumaconsulent hoeft niet actief onder behandeling van een reumatoloog te staan.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:
 
Header image