Slik Sleeën

Slik Sleeën
Dit is een voertuig dat wordt gebruikt door vissers om zich te verplaatsen over drooggevallen wadgebied. Het is te omschrijven als een vlakke houten vlonder met daarop een handgreep. Hij wordt bestuurd door er met een knie op te knielen en zich vervolgens met het andere been af te zetten in de modder. Door de vlakke onderkant zakt het geheel niet weg en door het gladde slik kan een behoorlijke snelheid worden ontwikkeld. De slikslee wordt waarschijnlijk al duizenden jaren gebruikt. Er zijn restanten van visfuiken gevonden in waddengebieden in heel Noordwest-Europa van Denemarken tot Ierland, en die zijn alleen te bereiken met een dergelijk voertuig. Tegenwoordig wordt deze vorm van vissen nauwelijks meer uitgevoerd. Sliksleewedstrijden worden ieder jaar in de zomer gehouden op diverse plaatsen, waaronder Delfzijl waar het van oudsher eigenlijk "kraiten" wordt genoemd. Ook op het kunstmatige schiereiland bij het Duitse Pogum wordt dit gedaan.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:
 
Header image