Touwtrekwedstrijd

Touwtrekwedstrijd
Het verloop van een touwtrekwedstrijd

De weging
Voor aanvang van de wedstrijd wordt ieder team gewogen. Er bestaat geen ‘open klasse’ dus alle gewichtsklassen kennen een maximum gewicht per team. Een team gaat gezamenlijk op een grote weegschaal staan. Iedere atleet wordt gestempeld en mag maar in één team uitkomen op een wedstrijddag.

Wedstrijdvoorbereiding
De wedstrijdvoorbereiding vindt plaats in de eigen tent op het wedstrijdterrein. De tactiek wordt doorgesproken en de handen worden ingesmeerd met magnesiumpoeder of hars. Of bij nat weer met een zaagselmengsel. De teams komen in rijen het wedstrijdveld oplopen en gaan klaarstaan bij het touw. De scheidsrechter controleert de zolen van de atleten, deze moeten bij het outdoortouwtrekken helemaal profielloos zijn. De touwtrekkers dragen daarom vrijwel allemaal skeelerschoenen waar het onderstel met wieltjes vanaf is gehaald.

Vier commando's van de scheidsrechter
'Pak op het touw': het touw wordt opgepakt door de beide teams
'Strekken': de teams slaan de hak van de linkervoet in de grond.
Vervolgens zorgt de scheidsrechter ervoor dat de rode markering in het midden van het touw precies op de middellijn komt. Als de rode markering op de juiste plaats is, volgt het commando
'Trekken': het touw wordt nog verder straks getrokken 'Nu': de rechtervoet wordt bijgehaald en de wedstrijd begint.

De wedstrijd
De coach aan de zijlijn mag tijdens de wedstrijd extra aanwijzingen geven. Aan de markeringen op het touw kan het publiek zien hoeveel terreinwinst een team heeft geboekt. De terreinwinst kan met een slimme krachtsverandering van de tegenpartij ineens in verlies omslaan. Een wedstrijd duurt soms maar een paar seconden maar kan ook tien minuten of langer duren. Het vraagt een uiterste krachtsinspanning van alle teamleden. Als één van de twee witte markeringen op vier meter afstand van de rode marketing over de middellijn is getrokken, fluit de scheidsrechter af en wijst de winnaar aan. De teams wisselen daarna van kant en de tweede trekbeurt kan beginnen. Het wisselen van kant gebeurt om de touwtrekkers gelijke kansen te geven. Niemand in het team mag vervangen worden.

Waarschuwingen
De scheidsrechter kan tijdens de wedstrijd waarschuwingen geven. Als een team drie waarschuwingen heeft gekregen, wordt de wedstrijd afgefloten en is de tegenstander de winnaar. Wat zijn enkele van de redenen waarom een scheidsrechter een waarschuwing kan geven:
Klimmen of inpalmen: dit is het verpakken van het touw (het touw moet op zelfde plaats vastgehouden worden)
Zitten: moedwillig blijven zitten, langer dan nodig na val
Steunen: een hand op grond blijven houden als steun
Tillen: het touw optillen zodat een ander niet laag kan zitten
Lossen: moedwillig met beide handen het touw loslaten (de atleet mag het touw niet weer vastpakken)
Hakken voordat het commando is gegeven
Twee keer hakken voor wedstrijdaanvang
Roeien: herhalend zitten op de grond terwijl de voeten achterwaarts bewogen worden (vanwege onder andere het gevaar voor rugblessures mag dit niet
Klemmen: het touw klemmen tussen arm/lichaam
Positie: de trekker moet tijdens de gehele wedstrijd in een touwtrekhouding blijven: voeten vooruit met de hak vóór de knie, handen aan het touw, handpalmen naar voor en naar boven, trekkend aan het touw.
Leggen:De ankerman (laatste persoon) mag het touw slechts op een bepaalde manier leggen. Nooit wordt een knoop gelegd in het touw.
Vloeken
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:

Gerelateerd

 
Header image