Wipboomschieten

Wipboomschieten
Wipboomschieten is een onderdeel van de schietsport waar met een kleine kaliber .22 flobert geweer (6mm) geschoten wordt. Het doel van het Wipboomschieten is het van een paal afschieten van een schijf. Deze traditionele sport wordt al beoefend sinds het einde van de 19e eeuw. Wipboomschieten dient niet verward te worden met Wipschieten dat een onderdeel is van het boogschieten. De benaming Wipschieten is van toepassing op beide sporten. In Brabant noemt men het Wipboomschieten meestal Brabants schieten en ook de naam Wipvogelschieten wordt wel gebruikt.

Enkele karakteristieken
De paal en de schijf hebben dezelfde diameter zodat de dikte en de diameter (maximaal 80 mm) van de schijf het raakvlak bepalen. De schijven zijn de vogels. De paal hangt op 18 meter hoogte in een boom, waarvoor tegenwoordig stalen masten worden gebruikt. Een schot is succesvol als de schijf zichtbaar en hoorbaar met het touw weer wordt opgetrokken tot de uitgangspositie op de paal. Om een winnaar van een toernooi te kunnen bepalen worden tijdens de finale, de zogenaamde kamp, steeds kleinere schijven gebruikt.

Er zijn twee vormen van Wipboomschieten
Opgelegd waarbij het geweer op een steunbalk rust op twee meter hoogte.
Vrije-Hand waarbij er door de schutter zonder steunpunt geschoten wordt.
Er worden individuele wedstrijden gehouden en wedstrijden voor viertallen. Bij de wedstrijden voor viertallen wordt gestreden om de verenigingseer.

Wipboomschieten is een buitensport die populair is in geheel Noord-Brabant en Noord-Limburg. Bij de Federatie van Scherpschutters 'op de wipboom' in Nederland zijn zo'n 80 verenigingen en gilden aangesloten die in diverse regio's of gildekringen zijn verenigd. Zij strijden jaarlijks om de Nederlandse titels voor Opgelegd en Vrije Hand in de persoonlijke en viertallen klassen. Ook de jeugd is in deze sport goed vertegenwoordigd.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:
 
Header image