ASS (autisme en verwant)

ASS (autisme en verwant)
ASS staat voor Autistisch Spectrum Stoornis
Mensen met ASS hebben vaak moeite om echt contact te maken en moeite om veranderingen te verwerken. Bij ieder persoon met autisme uit zich dit anders. Er is kans op een verstoring in de ontwikkeling van onder andere sociale relaties, taal en voorstellingsvermogen.

Het verwerken van prikkels is vaak lastig en dat kan zich uiten in een minder vloeiende motoriek en ook moeite met snel veranderende situaties, ook in sport en spel. Een leven met veel structuur en repeterende patronen geeft vertrouwen en rust. Die voorspelbaarheid en duidelijke structuur, zoeken ze dus ook in sport. Een sport kiezen is dan ook vaak lastig, want in de sport zijn het vaak juist die onvoorspelbaarheden die de sport maken.

Het eigen maken van een sport verloopt niet altijd even makkelijk omdat maar heel weinig vanzelfsprekend is. Vooral het tactische spel kost mensen met ASS vaak extra moeite om aan te leren: wanneer speel ik mijn medespeler wel aan en wanneer niet?

Teamsporten zoals voetbal, handbal en basketbal behoren niet tot de meest geschikte sporten vanwege het fysieke contact en de complexe regels. De regels zijn lastig maar ook het soms overtreden van die regels, door de tegenstanders, geeft onzekerheid.
Echter, teamsporten kunnen met kleine aanpassingen, begripvolle begeleiding en medespelers ook voor kinderen met ASS goed te doen zijn. Geschikte sporten zijn o.a. individuele sporten zoals atletiek waar een individuele prestatie neergezet en verbeterd kan worden. En waar vaak wel ook samen met anderen gesport wordt. Goed voor het zelfvertrouwen!
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:
 
Header image