G-Schaatsen

G-Schaatsen
Het G-Schaatsen is geen aparte discipline of schaatsstijl, maar de naam komt van de G-categorie zoals die ook bij voetbal bekend is. Het is de categorie voor mensen die willen schaatsen, maar een lichamelijke of geestelijke handicap hebben, dingen soms nog een keertje extra uitgelegd moeten krijgen, of iets meer aandacht nodig hebben. Hierdoor zijn ze in mindere mate geschikt voor één van de (wedstrijd)vormen die de schaatssport rijk is, en voor die mensen is er de G-categorie. Deze G komt overigens niet van Gehandicapt. In voetbal is de F-klasse de klasse voor de jongste spelers. Omdat de G de volgende letter van het alfabet is, werd de nieuw toe te voegen categorie dus de G-categorie genoemd. Veel andere sporten kennen ook een G-Klasse.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:

Gerelateerd

 
Header image