Zetten

Zetten
Zetten is een onderdeel van de sport Klootschieten. Bij zetten is het de bedoeling om de kloot zo ver mogelijk door de lucht te schieten (gooien).

Het zetten wordt beoefend op een grasveld dat vergelijkbaar is met een veld voor speerwerpen bij atletiek. Aan de basis is de baan 3 meter breed en op een afstand van 100 meter is de baan 30 meter breed. De zijkanten worden gemarkeerd door lijnen waar men binnen moet blijven om een geldig schot te maken.

De kloot wordt onderhands zo ver mogelijk door de lucht geworpen. De afstand wordt gemeten tussen de basislijn en de plek waar de kloot het eerst de grond raakt, dus zonder uitrollen zoals bij de andere onderdelen van het klootschieten. Het wereldrecord staat op een afstand boven de 105 meter.

Zetten is een individuele prestatiesport. Omdat alleen de afstand die de kloot door de lucht aflegt wordt gemeten, wordt gebruik gemaakt van een kleinere kloot met relatief hoog gewicht.
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:

Kijk ook eens bij

 
Header image