Zintuiglijke beperkingen

Zintuiglijke beperkingen
Sporten en gezond bewegen zijn goed voor iedereen. Voor de valide mens en misschien nog wel meer voor mensen met een zintuiglijke beperking. Door het prikkelen van het zenuwgestel en het gebruik van de spieren wordt het lichaam nog meer uitgedaagd om alert te zijn, zich te herstellen en te verbeteren. Dit leidt tot lichamelijk en geestelijk welbevinden, betere algehele conditie en meer zelfvertrouwen. Ook wordt geleerd om in meer situaties om te gaan met de zintuiglijke beperking.

Zintuiglijke beperkingen zijn visuele beperking (slechtziendheid en blindheid) en auditieve beperking (slechthorendheid of doofheid).
 

Zoeken in regio

Vier cijfers postcode:
 
Header image